Oświadczenie ws. zmian w Spółce

Grupa M&R Companies, do której należy Spółka M&R Printing Equipment Poland przeprowadza zmiany strukturalne wynikające ze zmiany strategii biznesowej i zaprzestania produkcji w Polsce. Zmiany strukturalne mają na celu zwiększenie efektywności i poprawę struktury kosztów oraz dostosowanie struktury do obecnych potrzeb biznesowych grupy do której należy Spółka. Te działania restrukturyzacyjne skutkują zmniejszeniem liczby pracowników w wybranych liniach biznesowych.

W konsekwencji, Spółka podjęła decyzję o redukcji zatrudnienia w zespołach związanych z produkcyjną częścią działalności Spółki oraz w zespołach, które pełnią funkcje wspierające dla działalności produkcyjnej, jak również w zespołach pełniących funkcje usługowe dla organizacji adekwatnie do potrzeb Spółki w związku z redukcją zatrudnienia.

Decyzja o przeprowadzeniu restrukturyzacji zapadła przed wybuchem pandemii koronawirusa. 

Zwolnienia obejmą pracowników z prawie wszystkich działów, łącznie około 85% pracowników. Spółka planuje rozpoczęcie procesu zwolnień grupowych z końcem maja 2020 r. Przewidujemy, że procedura zakończy się do dnia 31 grudnia 2020 r. wliczając okresy wypowiedzeń. Spółka dołoży wszelkich starań aby ułatwić zwalnianym pracownikom odnalezienie miejsca na rynku pracy.

Wojnicz, 24 kwietnia 2020 r.

Pobierz oryginalny dokument pdf.